ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM

O projekte:

Zelená domácnostiam národný projekt pripravovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. 

Zelená domácnostiam II je druhou etapou podpory zameranej na využívanie tzv. malých obnoviteľných zdrojov v rodinných a bytových domoch.

Realizátorom národného projektu je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Cieľom projektu je zvýšenie podielu využitia OZE v domácnostiach a súvisiace znižovanie emisií skleníkových plynov.

Viac nájdete: https://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/o-projekte/


MOMENTÁLNE NIE JE MOŽNÉ SA ZAPOJIŤ DO PROJEKTU ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM II

Zoznam oprávnených zhotoviteľov, možno stiahnuť tu: 

Ako zhotoviteľ a certifikovaná firma pre montáže fotovoltických zariadení Vám chceme ponúknuť kvalitne a precízne vykonanú realizáciu vášho fotovoltického zariadenia bez toho, aby ste sa vy museli nejako zaťažovať jeho montážou.

Postup realizácie, ktorý preferujeme

 • najdôležitejšie je samozrejme kontaktovať našu firmu pred tým, ako sa rozhodnete požiadať o poukážku z projektu Zelená domácnostiam. Zabránime tým nesprávnym zadaniam určitých náležitostí, ktoré je potrebný zadať do žiadosti pre vydanie poukážky.
 • ako náhle poukážka obsahuje nesprávne údaje alebo je vydaná pred podpísaním zmluvy je neplatná a nedá sa uplatniť!!
 • preto odporúčam naozaj kontaktovať najskôr registrovaných zhotoviteľov
 • len pre predstavu nekompetentných zadávaní údajov do žiadostí pre vydanie poukážok, SIEA informovala, že zatiaľ je zaregistrovaných len 2/3 poukážok u zhotoviteľov, aj hlavne z dôvodu neplatnosti vydanej poukážky
 • ďalším krokom je upresnenie cieľov, ktoré chce investor dosiahnuť montážou zariadenia a určiť podľa toho jeho druh, rozsah
 • po dohode oboch strán nasleduje podpis Zmluvy o dielo
 • žiadosť o vyjadrenie ku MRK(rezervovanie max. kapacity)od distribučnej spoločnosti
 • po kladnom stanovisku VDS,SSD,ZSE nasleduje žiadosť o vydanie poukážky
 • registrácia vydanej poukážky zo strany zhotoviteľa do 30 dní
 • realizácia zariadenia zo strany zhotoviteľa
 • fakturácia a odovzdanie diela investorovi so všetkými potrebnými náležitosťami a následné vyplatenie sumy, ktorá pripadá zo zmluvy zaplatiť investorovi
 • zvyšné postupy už sú na pleciach zhotoviteľa
 • ak sa dodržia tieto body nemal by nastať žiaden problém v projekte